K čemu slouží notářská či advokátní úschova peněz?

Při procesu prodeje nemovitosti je třeba, aby se všechny zúčastněné strany chránily, a to obzvláště v okamžiku předání peněz. Pro tyto účely se běžně využívá služeb tzv. notářské či advokátní úschovy. Vybraný notář/advokát pak figuruje jako třetí, nezúčastněná, osoba a je zárukou, že se transakce převodu nemovitosti a úhrady za tento ni korektně dokončí.

K čemu slouží notářská či advokátní úschova peněz?

Notář nebo advokát zaručuje, že peníze v úschově vložené nebudou vyplaceny až do okamžiku, kdy je v katastru nemovitostí dokončen převod na nového majitele, eventuelně naplněny další body kupní smlouvy. Sepisuje se Protokol o přijetí peněz do úschovy. Za tyto služby náleží notářům a advokátům odměna, jejíž minimální výši stanovuje vyhláška ministerstva spravedlnosti, a to na 1 000 Kč.

V praxi se výše odměny stanovuje, resp. navyšuje dle dojednané kupní ceny dané nemovitosti. Peníze se fyzicky uloží na zvláštní účet v bance, který banka povolí založit pouze notářům a advokátům, kteří jsou oprávněni k výkonu své profese. Tento účet je chráněn proti exekuci apod. situacím, pokud by u notáře či advokáta nastaly. 

Službu peněžní úschovy nabízejí v některých případech i jednotlivé realitní kanceláře. Cena za tuto službu je pak zpravidla nižší než v případě notářské či advokátní úschovy, event. je již zahrnuta v provizi dané kanceláře. Je však třeba zvážit riziko eventuelního krachu dané kanceláře, v minulosti se také objevily i případy zneužití prostředků vložených do úschovy RK.

Právní zajištění výplaty peněz z této úschovy není tak dokonalé jako u úschovy notářské či advokátní.

 

Chcete si vyzkoušet nezávaznou spolupráci s kvalitním realitních makléřem?